Lichamelijke opvoeding en sport

Reglement

Alleen omwille van medische redenen (schriftelijk door de ouders meegedeeld of doktersattest) kan een leerling ontslagen worden van turnen en andere sportactiviteiten.

Dit geldt ook voor het zwemmen. Wij veronderstellen dat iedere leerling mag deelnemen aan het zwemmen. Indien de ouders geen toelating verlenen om hun kind aan het zwemonderwijs te laten deelnemen, laten zij dit schriftelijk weten of bezorgen een doktersattest.

Turnkledij is verplicht en bestaat uit:

  • Sint-Jozef T-shirt
  • korte donkere broek
  • turnpantoffels
Sport

Zwemmen

Vanaf het schooljaar 2000-2001 heeft elk kind in het lager onderwijs recht op één schooljaar gratis zwemmen.

Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het vervoer naar en van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt.

Het schoolbestuur beslist met toepassing van de reglementering inzake medezeggenschap over het zwemmen dat alle schoolverlaters één jaar gratis zwemonderwijs genieten.

Zwemmen
Hoogtepunten
Hoogtepunten

Hoogtepunten

Bekijk enkele foto's van onze activiteiten.

Ontdek