Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad is een groep van enthousiaste ouders die de schoolwerking wil ondersteunen. We proberen dit te doen op verschillende manieren:

 

220901eersteschooldagouderraad

  • Ongeveer om de zes weken hebben we de ouderraadvergadering met vertegenwoordigers vanuit directie, leerkrachtenteam en ouders. Zo krijgen we de kans de stem van de ouders te vertegenwoordigen bij belangrijke thema's zoals mobiliteit, aankoop didactisch materiaal, pedagogische thema's, ... en vormen we een belangrijk klankbord voor de schoolwerking.
  • Vanuit de ouderraad organiseren we verschillende activiteiten in en rond de school, zoals het jaarlijkse herfstfeest, het ouderkaffee bij contactmomenten, ... Zo geven we aan ouders de kans elkaar en de directie/leerkrachten ook op een informele manier te leren kennen.
  • Tegelijk proberen we met onze activiteiten een centje in het laatje te brengen. Met de opbrengst van onze activiteiten steunen we de schoolwerking met belangrijke, concrete investeringen, zoals digitale schoolborden, de aanleg van de schooltuin, ...
  • We vinden het belangrijk dat elke ouder kan ervaren dat men er bij het opvoeden van zijn kinderen niet alleen voor staat. We spelen in op thema's die binnen onze school leven zoals zindelijkheid, gezonde voeding, ... en proberen hierover relevante informatie te verspreiden, informatie-avonden te organiseren, ...


De ouderraad wordt gesteund bij de uitvoering van bovenstaande activiteiten met een enthousiaste groep 'helpende handjes'. Dit zijn ouders, grootouders en sympathisanten die graag de handen uit de mouwen steken zonder zich daarom concreet voor vergaderingen of organisatie van activiteiten te engageren.

Interesse?

Neem maar eens een kijkje op onze website

En ook op onze facebookpagina laten we zien waar we concreet aan werken. Neem gerust een kijkje! We willen graag elke ouder uitnodigen om contact op te nemen indien er concrete vragen en voorstellen zijn. Wie graag deelneemt aan de ouderraad, of als 'helpende hand', is meer dan welkom! Spreek ons gerust aan of

neem contact op via ouderraad@kleinevosieper.be

230200verwenontbijtouderraad
Hoogtepunten
Hoogtepunten

Hoogtepunten

Bekijk enkele foto's van onze activiteiten.

Ontdek