Opvang

Morgenopvang

 

Opvang van 7 tot 8u op de speelplaats of in de Resto

Avondopvang

Kleuters

Opvang op de speelplaats of in de Resto

 

Lager

Studie/opvang tot 18u15

Bij vertrek gaan kinderen de toezichter goede avond wensen zodat ze kunnen worden uitgescand.

Het tarief voor opvang en studie vindt u hieronder, er wordt  € 1,40 per begonnen half uur aangerekend.

221200ochtendopvang

Morgenopvang

7u-8u

€ 2,8

7u30 - 8u

€ 1,4

 

Avondopvang + Studie

tot 16u45 (vrijdag tot 15u45) € 1,4
tot 17u15 (vrijdag tot 16u15) € 2,8
tot 17u45 (vrijdag tot 16u45) € 4,2
tot 18u15 (vrijdag tot 17u15) € 5,6
vrijdag tot 17u45 € 7
vrijdag tot 18u15 € 8,4
woensdag (12u30 - 13u) € 1,2

Bij laattijdige afhaling : € 5 per begonnen 15 min

De middagtijd valt buiten de schooltijd, het tarief voor de middagopvang is €1,86.

Om 12.40 uur begint opnieuw de (gratis) schooltijd.

Buitenschoolse opvang

Op woensdagnamiddag en tijdens schoolvakanties werken we ook samen met de buitenschoolse opvang.
Meer info vind je hier.

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?