Blok C

Blok C

Onze school

Hier vindt u wat praktische informatie over onze school.

Met deze site willen we ook een brug slaan tussen de school,

onze leerlingen en hun ouders. 

De website geeft u alvast een idee over wat er op onze school leeft.

Stap binnen in onze boeiende wereld! Kijk, lees en geniet!

We wensen u veel surfplezier!

Het schoolteam van Sint-Jozef

Schoolvisie

Beste ouders

Jullie kiezen voor de Sint-Jozefsschool Ieper?

Bedankt alvast voor het vertrouwen dat je in ons hebt! Wij zullen je niet teleurstellen. Terecht verwachten jullie een warme school die kwalitatief hoogstaand onderwijs aan de leerlingen biedt.

Wij willen een straffe school met professionele en dynamische werking zijn met alle voordelen van een grotere school, maar toch een familiair karakter. Als we oud-leerlingen en ouders bevragen horen we graag volgende sterktes verwoorden:

Zorgzaam

1 fulltime zorgcoördinator, 6 zorgleerkrachten kleuter en lager, open en erg behulpzame omgeving, streven naar 400 blije kinderen

Sfeervol en sociaal

warm schoolteam van leerkrachten, opvang- en refterpersoneel, veel respect voor elkaar

Christelijk
kansen tot diepgang, materiële zaken relativeren, Jezus-verhalen met tijdloze boodschap, foutvriendelijk, positief ingesteld en verbonden
Rust en geluk
slaapklasje voor allerkleinsten van 12 tot 14 uur, groene omgeving met veel en ruim ingevulde Groeituin en Bomenpaleis, yoga-impulsen, veiligheid en geborgenheid
Voluit leven
axenroos reflecteert over sociale interactie, complimentjes geven als de wasbeer, neen zeggen tegen pesten als de steenbok, ondernemend als de leeuw
Talenten
Ruimte voor ontwikkeling van sterktes en interesses, breed aanbod techniek, muzische en tuinvaardigheden, uitdagend en ruimte tot openbloeien
Bewegen
2,5 uur bewegingsopvoeding per week per klas, sportveld met kunstgras, 16 zwembeurten per jaar vanaf K3, schrijfdans in alle kleuterklassen
Vaardig met taal
ruime schoolbibliotheek met dynamische werking, dactylo in L4 tijdens de les
Samenwerking
gemotiveerde ouderraad, enthousiaste leerlingenraad, veelvuldige projecten met buren, Huize Sint-Jozef, Yper Museum, Ieperse secundaire scholen, vlot contact met ouders en leerkracht
Goesting in Leren
krachtige leeromgeving met sterke binnenklasdifferentiatie, stimulans tot eigenaarschap, diepgaand aanbod met grote kansen naar het secundair, ICT vanaf 3,5 jaar
Paraat en bereikbaar
luisterend oor, toegankelijk, opvang vanaf 7 uur, in 2 kleutergroepen en 3 studiegroepen tussen 16.15 en 17 uur, opvang tot 18.15 uur
Gezond
fruitpromotie iedere morgen, 5 ruime speelplaatsen, samenhang met de natuur, verse en gevarieerde maaltijden

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders.

We wensen uw meisje of jongen een boeiende schooltijd toe!

In naam van het hele schoolteam

Lieven Calis, directie

Hoe inschrijven?

Alle contact info om een afspraak te maken kan u op onze homepage vinden. Inschrijven begint bij een kennismaking, een rondleiding op school, een warm welkom!

Kom meer te weten over voorwaarden bij inschrijven:

Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan zeker alle leerlingen inschrijven.

Lees meer

Is je kind ingeschreven in onze kleuterafdeling, dan hoef je het niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.
Inschrijvingsperiode:

 • Voorrang broer en zus: september van het voorafgaande schooljaar
 • Algemene inschrijvingsperiode: vanaf 1 oktober van het voorafgaande schooljaar

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt (rijksregisternummer) en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, kids-ID) De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

Wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister.

Vanaf de volgende instapdatum:

 • de eerste schooldag na de zomervakantie;
 • de eerste schooldag na de herfstvakantie;
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie;
 • de eerste schooldag van februari;
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie;
 • de eerste schooldag na de paasvakantie;
 • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag.

Bereken de instapdatum voor je kleuter

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

Lesuren en opvang

ORGANISATIE VAN DE SCHOOL

Openingsuren

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

08.30 – 11.40

12.55 – 15.45

12.55 – 15.45

12.55 – 15.45

13.05 – 15.00

We vragen met aandrang dat alle kinderen, ook de kleuters, op tijd op school zijn. Op die manier ontmoeten de leerlingen de klasgenoten op de speelplaats, nemen ze deel aan het onthaal in de klas en begint de schooldag op een rustige, gestructureerde manier. Wacht niet tot het belteken om de leerlingen de speelplaats op te sturen!

De schoolpoort gaat ’s morgens open om7 uur en er is opvang verzekerd tot 18.15 uur (woensdag tot 13 uur).Wievóór 8 uurop school komt, gaat naar de opvang. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kinderen, die voor 8 uur buiten wachten in plaats van naar de opvang gaan.Van 7 tot 8 uur gaat de opvang in de turnzaal door.

De leerlingen die niet met de rij vertrekken of door de ouders opgehaald worden, moeten op de aangelegde wachtplaats aan de parking onder begeleiding van een leerkracht blijven wachten.Kinderen die ‘s middags op school eten, mogen tussen de middag onder geen enkele voorwaarde de school verlaten.

’s Middags mogen de leerlingen niet vroeger dan 12.40 uur opnieuw op schoolkomen.

Verlaten van de school

De leerlingen kunnen de school op twee manieren verlaten:

 1. Ofwel met één van de twee begeleide rijen:

  *richting Basculestraat:

  *richting Meenseweg (overstekers Zebrapad)

  In beide gevallen eindigt de verantwoordelijkheid van de toeziende leerkrachten bij het ontbinden van de rijen. De leerkrachten kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor kinderen die, zonder toelating van de begeleidende leerkrachten, de rij verlaten of op de straathoek blijven wachten tot ze afgehaald worden. Alle leerkrachten die de rij begeleiden zijn gemachtigde opzichter.

 2. 2.Ofwel samen met de ouders of met de personen die door de ouders zijn
  aangesteld.

In geen geval mag de leerling de school op eigen houtje verlaten.

Fietsers vervoegen achteraan één van de twee rijen; zij gaan daarbij te voet, met de fiets aan de hand, tot aan de plaats waar de rijen ontbonden worden.

Opvang

Elke dag is er mogelijkheid tot opvang en/of studie.

Morgenopvang:opvang van 7 tot 8 uur in de turnzaal

Avondopvang: (voorlopige regeling)

Kleuters:

opvang in de turnzaal / buiten tot 18.15 uur

1steen 2deleerjaar:

16.15 tot 16.45 uur (vrijdag: 15.15 tot 16 uur): avondstudie in de refter. De leerlingen mogen op ieder moment afgehaald worden.

3deen 4deleerjaar:

16.15 tot 17 uur (vrijdag: 15.15 tot 16 uur): avondstudie in de refter. De leerlingen mogen op ieder moment afgehaald worden.

5de en 6de leerjaar:

16.15 tot 17 uur (vrijdag: 15.15 tot 16 uur): avondstudie in de polyvalente zaal (parking: gang directie).De leerlingen kunnen, eens de studie begonnen is, niet afgehaald worden tot 16.45 uur om zo de groep niet te storen. Wij hopen hiervoor op begrip!

Leerlingen die om 17 uur niet afgehaald worden, gaan dan ook naar de turnzaal waar er opvang is tot 18.15 uur. Er wordt ook een computerklas ingericht voor de oudste klassen.

Per begonnen half uur wordt er €1,20 per half uur aangerekend. Bij vertrek met de ouders kom de leerling naar de toezichter om goedenavond te zeggen en de leerling wordt dan uitgescand. Voor de opvang en studie wordt dus volgende dagelijkse vergoeding gevraagd :

Morgenopvang

7.00 tot 8.00 uur

7.30 tot 8.00 uur

Avondopvang + studie

tot16.45(vrijdag tot15.45uur)

tot17.15(vrijdag tot16.15uur)

tot17.45(vrijdag tot16.45uur)

tot18.15(vrijdag tot17.15uur)

vrijdag tot17.45

vrijdag tot18.15

Woensdag

12.30 tot 13.00 uur

€ 2,40

€ 1,20

€ 1,20

€ 2,40

€ 3,60

€ 4,80

€ 6

€ 7,20

€ 1,20

Bij laattijdige afhaling : € 5 per begonnen 15 min

Tussen de middag wordt er €1,50 betaald voor de opvang de hele middag. Wie naar huis gaat, kan pas om 12.40u terug binnen op school, wie eerder komt zal ook middagopvang betalen.

Er wordt hiervoor een maandelijkse rekening meegegeven.

Woensdagmiddagopvang

Op schriftelijke vraag van de ouders worden de leerlingen per bus, zowel uit de kleuter- als uit de lagere afdeling naar de dienstBuitenschoolse Opvanggebracht, ofwel in de OudeVeurnestraat, ofwel in de Augustijnenstraat tot 18.30 uur.

Prijs per kind : bus naar buitenschoolseopvang€ 3

Eenmaal ter plaatse vallen de leerlingen onder de verantwoordelijkheid van de dienst Buitenschoolse Opvang. Meer info opwww.buitenschoolseopvangieper.be

De verantwoordelijke van deze dienst is mevrouw Martine Verschoot. Zij is te bereiken op het telefoonnummer 0478/58.13.70

Bewegen & sport

Bewegingsopvoeding

Elke leerling moet deelnemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Er is enkel vrijstelling mogelijk op basis van een doktersattest.

In onze school dragen alle leerlingen van de lagere school tijdens de gymles:

 • witte gymschoenen
 • zwarte of blauwe short
 • gymtruitje met het logo van onze school.
Gymtruitjes

Ze zijn van degelijke kwaliteit en kosten slechts € 8,00.

Ze zijn te verkrijgen in 3 maten bij de turnleerkrachten (ook via klastitularis aan te vragen)

Afspraken i.v.m. zwemmen

Het decreet van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap bepaalt dat de leerlingen in de basisschool gedurende één schooljaar gratis kunnen gebruik maken van het zwemonderricht. Dit komt toe aan de leerlingen uit het zesde leerjaar. Leerlingen uit het zesde leerjaar die al een jaar genoten hebben van het gratis zwemonderricht kunnen geen tweede maal aanspraak maken op deze gunstmaatregel.

CLB medewerkers

Onze school wordt begeleid door Vrij CLB Ieper
Bukkersstraat 38, 8900 IEPER.

057 21 60 48 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.vclb-west.be

De medewerkers voor onze school zijn:

 • Mevr. Petra Mulle
 • Ann Lagae (schoolarts)

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk je de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Maaltijden: Tijdens de middagpauze organiseert onze school toezicht, in onze eetzalen kunnen de kinderen hun broodmaaltijd van thuis eten, er is een drankje voorzien op school. 
Warme maaltijden: wegens pandemie aangepast, zie smartschool.
Interesse om je kind
naar onze school te sturen?

Laat hieronder je gegevens na en we nemen zo snel mogelijk contact op met jullie!

Alvast hartelijk dank

© sintjozef-ieper.be is een website van
Centrumscholen Dekenij Ieper
Meenseweg 33 8900 Ieper
BTW BE0409.832.522

Cooked & Spiced by Tasty Creations
Powered by LMD